Εμπειρία - Modo lege vias

Modo lege vias propagandaandae posteritatis ostendit.